Posudková činost

 
MUDr. Jiří Vrzala st. je soudním znalcem z oboru ortopedie. Vypracování znaleckých posudků je možné po osobní konzultaci. Je zapotřebí předchozí lékařská a obrazová dokumentace (RTG, CT, MRI, sono...). Vypracování se řídí předpisy o znaleckých posudcích.