Vyšetření

  • komplexní ortopedické vyšetření
  • kloubní aplikace léčiv a viskosuplementačních látek
  • aplikace plazmy obohacené o krevní destičky / ACP
  • ultrazvukové vyšetření
  • předpisy léků a ortopedických pomůcek