Vyšetření

Před každou operací je pacient důkladně vyšetřen. Jsou zhotoveny standartní RTG snímky a obvykle i snímky v zátěži nohy. Postupně jsou z RTG proměřeny geometrické parametry skeletu a zhodnocena funkce vyšetřením. Ve speciálních případech zhotovujeme CT nebo MRI. Pokud je indikována operace, je pacientovy vysvětlen postup a pooperační režim.
 

Operace

Vlastní operace probíhá zpravidla ve svodné nebo celkové anestezii. Musíme varovat před nabídkami "rychlých" operací v lokální anestezii. Většina deformit vyžaduje komplexnější přístup a není možné je spolehlivě vyřešit drobným výkonem v lokální anestezii.
V pooperačním období je potřeba končetinu zpravidla odlehčovat, chůze je možná berlích bez potíží, Provozuje se rehabilitace pasivní i aktivní.
 
Existuje přes 100 různých operací, které jsou popsány v literatuře. V současnosti používámě několik osvědčených operačních postupů, ve shodě se světovými trendy. Jednotlivé operace lze vhodně kombinovat a modifikovat individuálně pro každého pacienta. Nejčastěji používáme:
 
 • scarf osteotomii
 • chevron osteotomii (Austinova operace)
 • Lapidus operace
 • Akin operace
 • Weil operace
 • Moberg operace
 • McBride operace
 • DMO - distal metatarsal osteotomy
 • Post/Braggard operace, dézy PIP/DIP
 • prolongace šlach extensorů
 • dézy - spojení jednotlivých kostí nohy